Reglament

1-El Concurs és de caràcter internacional. Poden presentar-s’hi els acordionistes de qualsevol nacionalitat d’edats compreses dins els límits establerts a l’article 2.

2-El concurs consta de dues categories solista, faristols fins a 13 anys i diapasó fins els 23 anys. I una única categoria grup ( pot haver diferents instruments inclosa la veu, sempre quant hi hagi un acordió). Amb un màxim d’edat fins als 23 anys, complerts abans del 31 de desembre del 2000.

3-Data límit d’inscripció 29 de Juny de 2024.

4-El concurs consta d’una prova final

5- El veredicte del jurat és inapel·lable.

6-El concursant que no es presenti a recollir la seva recompensa el dia que s’indicarà, perdrà tots els drets. Sota cap pretext es lliurarà cap recompensa, ni en metàl·lic, ni honorífica.

7-El fet de signar la inscripció implica mega darknet l’acceptació de totes les clàusules de Reglament.

8-Preu d’inscripció:
Per a concursant solista 35€.
Per a concursant grup 12€ per membre.

9-En cas d’anul·lació de l’esdeveniment per força major, l’ inscripció i la quota no serà reemborsada es mantindrà per la nova data que designi l’ organització, dins de l’any en curs.

-Premis Individuals Diapasó:

1r Premi dotat de 375€, trofeu i concert.

2n Premi dotat de 175€, trofeu i concert

Diploma d’honor

-Premis Individuals Faristol:

1r Premi dotat de 175€, trofeu i concert.

2n Premi dotat de 75€, trofeu i concert

Diploma d’honor

-Premis grup:

1r Premi dotat de 500€ i trofeu.

2n Premi dotat de 200€ i trofeu

Diploma d’honor

Tots els candidats tindran un diploma, els premiats el tindran acreditant el premi i els altres per la seva assistència al concurs.


Associació Musical Innovators, atorga un concert al primer i segon guardonat solista i al primer guardonat grup, durant el últim trimestre del 2023, data per concretar.
Hi haurà una bonificació del 150€  per despeses de viatge, que s’ els abonarà al moment de fer el concert juntament amb la resta del premi en metàl.lic.
Els organitzadors  del concert es faran càrrec d’una nit a l’hotel que s’ els hagi designat.