Diada de l’acordió i Taller

Taller d’iniciació aplicat al Jazz:
Alumne actiu:25€ / Alumne oient:15€

Formulari Inscripció Taller: