Preselecció – Preselection

1- Enviar un enregistrament curt màxim 3 minuts ( no és necessari un enregistrament professional) via correu electrònic a info@plidacordio.com, o bè adjunt en el formulari a peu d’aquesta pàgina. Data límit del dia 27 de juny del 2021 a les 21.00hores, juntament amb el full de preinscripció.

2- Programa lliure elecció escrit per acordió o transcrit, per aquest instrument,  queda exclòs l’acordió diatònic.

3- L’organització enviarà el dia 28 de juny del 2021 un correu electrònic, comunicant si el candidat/a està acceptat per poder passar a la prova final que es celebrarà  diumenge 11 de juliol del 2021 a les 10.30h, al Centre Cultural i de Congressos Lauredià  (Sant Julià de Lòria).

1- Send a short recording maximum 3 minutes (no professional recording is required) via email to info@plidacordio.com, or be appended to the form at the bottom of this page. Deadline of June 27, 2021, at 21.00 hours, along with the full preregistration.


2- Free choice program written by accordion or transcribed, for this instrument, the diatonic accordion is excluded.

3- The organization will send an e-mail on June 28, 2021, communicating if the candidate is accepted to be able to pass the final test to be held on Sunday, July 11, 2021, at 10.30, at the Cultural Center and of Congresses Lauredià (Sant Julià de Lòria).

Avís legal i política de privadesa

La preselecció s’ha de presentar abans del dia 04/06/2021.

The preselection must be presented before 04/06/2021.