Elisa Sala Damunt

Elisa Sala Damunt
Vic, 3 d’agost de 1991
690 388 088, elisasala33@gmail.com
Passeig Fabra i Puig, 264, àtic – Barcelona

FORMACIÓ ACADÈMICA

● 2009 Batxillerat, modalitat de ciències de la salut, a l’IES de les Masies de Voltregà
● 2014 Grau en Òptica i Optometria la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
● 2014 Grau professional d’acordió al Conservatori Municipal de Música de Barcelona
(CMMB)
● 2019 Grau superior de pedagogia en l’especialitat d’acordió cromàtic a l’ESMUC (Escola
Superior de Música de Catalunya)
● 2021 – actualitat Cursant el Màster de Musicoteràpia a l’UB (Universitat de Barcelona)

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
● 2017 – 2018: Professora d’acordió i piano a l’escola PIA de Sabadell.
● 2018 – 2019: Professora d’acordió i sensibilització musical a l’Escola Municipal d’Olesa
de Montserrat.
● 2018 – 2019: Professora d’acordió a l’Escola Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà.
● 2017–2020: Professora d’acordió i sensibilització musical a l’Aula de Música Masafrets
(Mataró).
● 2017 – 2020: Professora d’acordió i llenguatge musical a l’Orfeó Gracienc (Barcelona)
● 2019 – 2020: Professora d’acordió i piano a l’escola de Música El Giravolt (Montcada
i Reixach)
● 2020-2021: Professora d’acordió, iniciació, sensibilització, llenguatge musical, cambra,
transport i acompanyament al Conservatori Professional de Música de Cervera
● 2020-actualitat: Professora d’acordió, llenguatge musical i sensibilització a l’Escola
Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà
● 2021–actualitat: Professora d’acordió i conjunt instrumental, Institut de Música –
Conservatori Andorra La Vella

ALTRES
● 2019 – Actualitat: Vicepresidenta i coordinadora pedagògica a l’Associació Catalana
d’Acordionistes (ACDA)
● 2016-2019: Vocal a l’Associació Catalana d’Acordionistes (ACDA)
● 2019: Estrena de l’obra “És per en Harry” del compositor Eduard Resina, Auditori de
Barcelona.
● 2019 – actualitat: Acordionista activa en el grup La Vella Lola
● 2018 – actualitat: Acordionista activa en l’estudi d’enregistrament Gravity Music
(Mataró) http://www.gravitymusic.tv/?page_id=31

MÈRITS
● 2014: Curs d’acordió impartit per Mika Väyrynen, amb una durada de 9 h
● 2015: Curs d’acordió impartit per James Crabb, amb una durada de 12 h
● 2018: Enregistrament del disc “Militants de la Vida” de Marc Ràmia
(https://open.spotify.com/album/6sRF3SJdWnPYRREJh5Gpdn?si=hiiZiK0QQgKTXhaIyHRZ2Q )
● 2019: Curs d’Organologia de l’acordió, impartit per Javier Alberdi, amb una durada de
20h
● 2020 : Curs d’acordió impartit per Vincent Lhermet, amb una durada de 15h
● 2021: Formació en línia per al professorat dels Conservatoris i Centres Professionals de
Música de Catalunya 2021: Les programacions didàctiques per competències en els
entorns educatius – musicals, amb una durada de 2 h
● 2021: Formació en línia per al professorat dels Conservatoris i Centres Professionals de
Música de Catalunya 2021: Programacions didàctiques per competències: Eines i
accions als conservatoris i escoles de música, amb una durada de 15 h
● 2021: Curs: el Coaching i la pedagogia musical, amb una durada de 10h
● 2021: Curs: Avaluar per aprendre, amb una durada de 30h
● 2021: Enregistrament videoclip David Caba, (https://youtu.be/LpbMnNX5wRo)
● 2021: Enregistrament pedagògic “Sta Guai – Oques grasses”
(https://www.youtube.com/watch?v=9ed0HoOy3iw)
● 2021: Enregistrament pedagògic “Basket Case – Green Day”
(https://www.youtube.com/watch?v=Cn4Pv6iGf20)

IDIOMES
● 2009 Certificat de Català C1
● 2019-2020 Certificat d’anglès nivell B1 a l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI)

Финал Конкурса

1-Конкурс состоится 4 июня 2023 года в 10:00 в зале общего зала. Церемония награждения состоится в 17:00, в сопровождении заключительного концерта на слова достопочтенного генерального консула прихода г. Джозеф Майораль.

2-Отобранные кандидаты должны отправить регистрационную форму, должным образом заполненную с программой, которая будет выполнена.

3- Программа бесплатная, написана или транскрибирована аккордеоном, классная категория максимум 8 минуты. Камертон категории максимум 15 минут. Групповая категория также бесплатная 10-минутная программа.

4-Участник должен прибыть за 30 минут до начала мероприятия, сообщить о своем присутствии в оргкомитет и узнать порядок участия.

5-Участникам не разрешается изменять свою программу после регистрации.

6- Регистрационные взносы: 35 евро (соло) и 12 евро за участника (ансамбли).
Оплата может быть произведена после уведомления секретариата конкурса или по почте.

Escola Harmonia Prat Gran 9, 2a- AD700 Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra)

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительной информации о конкурсе и регистрации обращайтесь по электронной почте: info@plidacordio.com.

Prueba Final

1-El concurso se desarrollará el día 4 de junio de 2023 a las 10.00 horas en el casa Comuna. A las 17.00 horas tendrá lugar la entrega de premios, acompañado de un concierto con las palabras de despedida de la mano del honorable Cónsul Mayor de la Parròquia, Señor Josep Majoral.

2-Los concursantes seleccionados tendrán que enviar la hoja de inscripción debidamente rellenada con el programa a interpretar.

3- El programa es libre, escrito o transcrito por acordeón, categoría faristol máximo 8 minutos. Categoría diapasón máximo 15 minutos. Categoría grupo también programa libre de 10 minutos.

4-El concursante debe presentarse 30 minutos del inicio de la prueba para notificar su presencia a la organización y el orden de participación.

5-No será permitido a los concursantes cambiar su programa una vez efectuada la inscripción.

6-Precio de inscripción: 35€ (individual) y 12€ por miembro (grupo) se podrá hacer efectivo el pago cuando notifique su llegada a la secretaria del concurso o bien por giro postal.

Escuela Harmonía Prat Gran 9, 2a- AD700 Escaldes-Engordany (Principado de Andorra)

NOTA: Para más información sobre el concurso e inscripciones enviar un correo electrónico a: info@plidacordio.com

Avís legal i política de privadesa

Épreuve Final

1-Le concours aura lieu le 4 juin 2023 à 10.00 dans casa Comuna. La remise des prix aura lieu à 17h, accompagnée d’un concert d’adieu avec les paroles de l’Honorable Consul Général de la Paroisse, M. Josep Majoral.

2-Les candidats sélectionnés doivent envoyer le formulaire d’inscription dûment complété avec le programme à réaliser.

3- Le programme est libre, écrit ou retranscrit à l’accordéon, catégorie pupitre 8 minutes maximum. Diapason catégorie 15 minutes maximum. Catégorie de groupe également programme gratuit de 10 minutes.

4-Le concurrent doit se présenter 30 minutes avant le début de l’épreuve pour signaler sa présence à l’organisation et connaitre l’ordre de participation.

5-Les participants ne seront pas autorisés à modifier leur programme une fois l’inscription effectuée.

6- Frais d’inscription : 35 € (individuel) et 12 € par membre (groupe) le paiement peut être effectué sur notification au secrétariat du concours ou par courrier.

Escola Harmonia Prat Gran 9, 2a- AD700 Escaldes-Engordany (Principauté d’Andorre)

REMARQUE : Pour plus d’informations sur le concours et l’inscription, envoyez un e-mail à : info@plidacordio.com

Final Test

1-The contest will take place on June 4, 2023 at 10:00 a.m. in the Common Hall room. The awards ceremony will take place at 5:00 p.m., accompanied by a final concert with the words of the venerable consul general of the parish, Mr. Joseph Majoral.

2-The selected contestants must send the registration form duly completed with the program to be performed.

3- The program is free, written or transcribed by accordion, lectern category maximum 8 minutes. Tuning fork category maximum 15 minutes. Group category also free 10 minute program.

4-The contestant must present 30 minutes from the start of the test to notify their presence to the organization and the order of participation.

5-Contestants will not be allowed to change their program once registration has been made.

6-Registration fee: €35 (single) and €12 for member (group) may be paid when you notify the secretary of the competition or by post.

Escola Harmonia Prat Gran 9, 2a- AD700 Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra)

NOTE: For more information on the contest and registration email: info@plidacordio.com

Avís legal i política de privadesa

ПОЛОЖЕНИЕ

1-Конкурс носит международный характер. Аккордеонисты/баянисты любой национальности в пределах, установленных в Статье 2, могут подать заявку.

2-Конкурс состоит из двух сольных категорий, кафедры до 13 лет и камертона до 23 лет. И единая групповая категория (могут быть разные инструменты, включая голос, главное, чтобы был аккордеон). До 23 лет, завершено до 31 декабря 2000 года.

3-Крайний срок регистрации 29 июня 2024 г.

4-Конкурс состоит из тура

5- Вердикт жюри является окончательным.

6-Участник, не явившийся за наградой в указанный день, лишается всех своих прав. Ни при каких обстоятельствах не будут присуждаться какие-либо вознаграждения ни в денежной, ни в натуральной форме.

7-Подписание заявки подразумевает согласие со всеми пунктами Правил.

8¬: Регистрационный взнос:

Для кандидата категории солист – 35 €.

Для кандидатов категории ансамбли – 12 € на участника.

9-В случае отмены конкурса из-за форс-мажорных обстоятельств регистрация и взносы не возвращаются, они сохраняются на новую дату, указанную организацией, в текущем году.

-Индивидуальные награды Камертон:

1-й приз с 375 евро, трофеем и концертом.

2-й приз с 175 евро, трофеем и концертом

Почетный диплом

-Индивидуальные награды Faristol:

1-й приз с 175 евро, трофеем и концертом.

2-й приз с 75 евро, трофеем и концертом

Почетный диплом

-Групповые награды:

1-й приз с 500 евро и трофеем.

2-й приз с 200 евро и трофеем

Почетный диплом

Все кандидаты получат диплом об участии, лауреаты получат приз, диплом лауреата и участие в концерте.

Ассоциация музыкальных инноваций организует концерт для солистов первого и второго места солиста и первой премии категории ансамбли в последнем квартале 2023 года, дата будет определена позже.
Будет дополнительно согласована сумма в размере 150 евро на дорожные расходы, которая будет выплачена во время концерта вместе с остальной частью денежного приза.
Организаторы концерта возьмут на себя затраты по оплате одной ночи в указанном отеле.

Reglamento

1-El Concurso es de carácter internacional. Pueden presentarse los acordeonistas de cualquier nacionalidad de edades comprendidas en los límites establecidos en el artículo 2.

2-El concurso consta de dos categorías solista, atriles hasta 13 años y diapasón hasta los 23 años. Y una única categoría grupo (puede haber diferentes instrumentos incluida la voz, siempre que haya un acordeón). Con un máximo de edad de hasta 23 años, cumplidos antes del 31 de diciembre de 2000.

3-Fecha límite de inscripción 29 de Junio 2024.

4-El concurso consta de dos pruebas:

 a) Preselección

 b) Final

5- El veredicto del jurado es inapelable.

6-El concursante que no se presente a recoger su recompensa el día que se indicará, perderá todos los derechos. Bajo ningún pretexto se entregará ninguna recompensa, ni en metálico, ni honorífica.

7-El hecho de firmar la inscripción implica la aceptación de todas las cláusulas de Reglamento.

8-Precio de inscripción:
Para concursante solista 35€.Ç
Para concursante grupo 12€ por miembro.

9-En caso de anulación del evento por fuerza mayor, la inscripción y la cuota no será reembolsada se mantendrá por la nueva fecha que designe la organización, dentro del año en curso.

-Premios Individuales Faristol:

1er Premio dotado de 175€, trofeo y concierto.

2º Premio dotado de 75€, trofeo y concierto

Diploma de Honor

-Premios Individuales Diapasón:

1er Premio dotado de 375€, trofeo y concierto.

2º Premio dotado de 175€, trofeo y concierto

Diploma de Honor

-Premios grupo:

1er Premio dotado de 500€ y trofeo.

2º Premio dotado de 200€ y trofeo

Diploma de Honor

Todos los candidatos tendrán un diploma, los premiados lo tendrán acreditando su premio y los demás por mega ссылка su asistencia al concurso.

Asociación Musical Innovators, otorga un concierto al primer y segundo galardonado solista y al primer galardonado grupo, durante el último trimestre de 2023, fecha por concretar.
Habrá una bonificación del 150€ por gastos de viaje, que se les abonará en el momento de realizar el concierto junto con el resto del premio en metálico.
Los organizadores del concierto se harán cargo de una noche en el hotel que se les haya designado.

Règlement

1-Le Concours est de nature internationale. Les accordéonistes de toute nationalité dans les limites fixées à l’article 2 peuvent postuler.

2-Le concours se compose de deux catégories solo, pupitres jusqu’à 13 ans et diapason jusqu’à 23 ans. Et une seule catégorie de groupe (il peut y avoir différents instruments dont la voix, tant qu’il y a un accordéon). Jusqu’à l’âge de 23 ans, complété avant le 31 décembre 2000.

3-Date limite d’inscription 29 Juin 2024.

4-Le concours se compose d’une épreuve

5- Le verdict du jury est définitif.

6-Le participant qui ne se présentera pas pour retirer sa récompense le jour indiqué perdra tous ses droits. En aucun cas, aucune récompense ne sera attribuée, que ce soit en espèces ou en nature.

7-La signature de l’inscription implique l’acceptation de toutes les clauses du Règlement.

8-Frais d’inscription :

Pour le candidat solo 35 €.

Pour les candidats du groupe 12 € par membre.

9-En cas d’annulation du concours pour cause de force majeure, l’inscription et les frais ne seront мега даркнет pas remboursés, elles seront maintenues pour la nouvelle date désignée par l’organisation, dans l’année en cours.

-Diapason des récompenses individuelles :

1er Prix doté de 375 €, trophée et concert.

2e Prix doté de 175 €, trophée et concert

Diplome d’Honeur

-Prix Pupitre individuels :

1er Prix doté de 175 €, trophée et concert.

2ème Prix avec 75 €, trophée et concert

Diplome d’Honeur

-Récompenses de groupe :

1er Prix doté de 500 € et trophée

2ème Prix avec 200 € et trophée

Diplome d’Honeur

Tous les candidats auront un diplôme, les gagnants l’auront accréditant le prix et les autres pour leur présence au concours.

Association Musical Innovators, donne un concert au premier et deuxième soliste primé et au premier groupe primé, au cours du dernier trimestre de 2023, une date à déterminer.
Il y aura un bonus de 150 € pour les frais de voyage, qui sera payé au moment du concert avec le reste du prix en espèces.
Les organisateurs du concert prendra en charge d’une nuit à l’hôtel désigné

Rules

1-The Contest is international. Accordionists of any nationality within the limits set out in Article 2 may apply.

2-The competition consists of two solo categories, lecterns up to 13 years and tuning fork up to 23 years. And a single group category (there may be different instruments including the voice, as long as there is an accordion). Up to the age of 23, completed before December 31, 2000.

3-Registration deadline June 29, 2024.

4-The contest consists in one show

5- The verdict of the jury is final.

6-The contestant who is not present to remember his reward on the day indicated will lose all rights. Under no circumstances will any reward be given, either in cash or honorary.

7-The fact of signing the registration implies the acceptance of all the clauses of Regulations.

8-Registration price:
For single contestant € 35.
For group contestant € 12 for member.

9-In case of cancellation of the event, due to force majeure, the registration and the fee will not be

Refunded will be maintained for the new date that the organization was designed, with in the current year.

-Single Tuning fork Awards:

1st Prize with € 375, trophy and concert.

2nd Prize with € 175, trophy and concert

Diploma of honor

-Individual Stand Awards:

1st Prize with € 175, trophy and concert.

2nd Prize with € 75, trophy and concert

Diploma of honor

-Awards group:

1st Prize with € 500 and trophy.

2nd Prize with € 200 and trophy

Diploma of honor

All the candidates will have a diploma, the winners will have it accrediting the prize and the others for their attendance at the competition.

Innovator Music Association, gives a concert to the first and second award-winning soloist and the first award-winning group, during the last quarter of 2022, a date to be determined.
There will be a bonus of € 150 for travel expenses, which will be paid at the time of the concert along with the rest of the cash prize.
The organizers of the concert will be in charge of one night at the designated hotel.